Test: Vilken typ av vegetarisk kost passar dig?

Inom vegetarianism finns idag många variationer från vegansk kost som är den mest restriktiva till flexitarian som är mer tillåtande. Vilken kosthållning som passar dig bäst beror på vad du kan och vill utesluta från din kost.


Fråga 1 av 6
Kan du tänka dig att utesluta rött kött?